Od kilku już lat współpracujemy blisko z  zaprzyjaźnioną Fundacją Dolina Pałaców i Ogrodów,  z którą łączą nas wspólne cele - ochrona niezwykle cennego krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej, jednego z najcenniejszych krajobrazów w Europie. Współpracujemy przede wszystkim w dziedzinie poszerzenia wiedzy o kotlinie w kraju i zagranicą i kooperujemy przy różnych imprezach kulturalny i wystawach.

Z Lokalną Grupą Działania - Partnerstwem Ducha Gór z Jeleniej Góry łączy nas bardzo owocna współpraca przy realizacji wspólnych celów, którymi są: rozwój regionu Karkonoszy, poprzez ochronę i ożywienie tradycji lokalnych, rozwój społeczności obszarów wiejskich i ochrona przyrody. Współpracujemy przede wszystkim w organizacji kiermaszy, marketingu produktów z regionu, rozwoju nowych produktów, które utrzymają walory regionu i dłogofalowy rozwój turystyczny.


Również od wielu lat wspólpracujemy ze Stowarzyszeniem Monumenta Silesiae z Goerlitz, które jest poświęcone cennej i bogatej architekturze Dolnego Śląska, poprzez wystawy jak: "Śląskie Elizjum - Kotlina Jelenia Góra", która jako pierwsza wtedy jeszcze mała wystawa gabinetowa w 1998 roku poruszyła temat krajobrazu pałacowego w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dwa lata później powstała przy współpracy z różnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi pod kierunkiem Stowarzyszenia Monumenta Silesiae duża wystawa pt. "Dolina Pałaców i Zamków - Kotlina Jelenia Góra - nasze wspólne dziedzictwo", której towarzyszyło wydanie duzego albumy. Wystawa oraz album odniosły olbrzymi sukces i zainteresowanie i posrednio spowodowały niesamowity rozkwit i rozwój kotliny. W mocno skróconej wersji wystawa znajduje sie do dzisiaj w Dużym Pałacu Łomnica. W 2006 roku powstała przy współpracy z Muzeum Ziemii Kłodzkiej kolejna wystawa na temat pałaców i parków w dawnych hrabstwie kłodzkim pt  "Zapomniana Arkadia". Wystawa również była pokazana w wielu miejscach w Polsca i w Niemczech. Kierownikiem merytorycznym wszystkich trzech wystaw była historyk sztuki Arne Franke.

Współpracujemy również z Gesellschaft fuer Interregionalen Kulturaustausch z Berlina, które w wielu projektach było naszym bardzo doświadczonym partnerem, który również brało udział ww. wystawach.