Historia Pałacu sięga średniowiecza. Właściciele Pałacu i majątku Łomnica zmieniali się wielokrotnie w ciągu wieków.
Od 1835 do 1945 Pałac był własnością rodziny von Küster, której potomkowie  ponownie nabyli ruinę dawnej rodzinnej posiadłości już po upadku Żelaznej Kurtyny. Wiekowa historia Łomnicy jest wyjątkowo interesująca, ale w to, co wydarzyło się w przeciągu ostatnich kilkunastu lat trudno uwierzyć…

Pierwsze wzmianki o wsi położonej u ujścia rzeki Łomnicy do Bobru pojawiły się w XIV w. Jako najwcześniejsi właściciele wymienieni w dokumentach do 1366r. pojawiają się Hans von Schilde oraz Nitsche von Erdmannsdorf. Wraz z upływem czasu posiadłość zmieniała swoich właścicieli oraz była przebudowywana.
Obecnie w skład posiadłości wchodzą barokowy pałac z 1720 roku, zwany Dużym Pałacem, tzw. Mały Pałac wzniesiony w roku 1804 oraz muzealny Folwark.

Od 1391r. do 1650 r. majątek należał do znanej śląskiej rodziny von Zedlitz. Od połowy XVII wieku aż do 1738 roku Łomnica była w posiadaniu baronowskiej rodziny de Thomagnini, która wybudowała w roku 1720 Duży Pałac, w rozpoznawalnej do dzisiaj barokowej formie. Przypuszczalnym budowniczym pałacu był znany śląski architekt Martin Frantz, którego dziełem jest również wspaniały Kościół Łaski pod wezwaniem Św. Krzyża w Jeleniej Górze.

Prawdopodobnie najbardziej znaczącym w historii Pałacu Łomnica właścicielem był bogaty kupiec lnu Christian Menzel (1667- 1741) z Jeleniej Góry, który nabył pałac w roku 1738. Łomnica należała do tej bogatej kupieckiej rodziny od 1738 do 1811 roku. Menzel zapisał się w pamięci potomnych jako hojny fundator protestanckiego kościoła w Łomnicy. Równie znacząco wsparł finansowo budowę ewangelickiego wówczas Kościoła Łaski w Jeleniej Górze oraz ufundował znajdujące się tam do dziś słynne barokowe organy. Jego ozdobioną bogatą kamieniarką kaplicę grobową można podziwiać na przyległym do kościoła dawnym cmentarzu.