VSK

Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląskiej (VSK - www.vskschlesien.de) powstało w roku 1993. Stowarzyszenie ma dwie siedziby - Görlitz po stronie niemieckiej oraz Pałac Łomnica po stronie polskiej. Celem założycieli Stowarzyszenia było zainicjowanie ponadgranicznej pracy kulturalnej pomiędzy Polską a Niemcami. Podstawą wspólnych działań jest pielęgnacja i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Śląska. Głównym celem Stowarzyszenia była i jest nadal odbudowa Pałacu Łomnica i utworzenie w nim "Muzeum Dolnoślaskiego Dworu Pałac Łomnica".

 

Prace renowacyjne przy tym zrujnowanym obiekcie były wspierane od 1997 dzięki licznym, wspaniałomyślnym datkom członków i przyjaciół. VSK uzyskało również na ten cel dofinansowanie polskich i niemieckich instytucji, przede wszystkich Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W roku 1999 można było zaprezentować pierwsze wystawy w Pałacu. Od roku 2002 istnieje wystawa "Dolina Pałaców i Ogrodów". Od 2004 VSK urządziła w Pałacu swoją bibliotekę. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 400 członków. VSK opracowuje projekty służące organizowaniu wystaw, odczytów, koncertów i seminariów, oprowadzeń i programów spotkań oraz publikacjom. Wspiera również przedsięwzięcia konserwatorskie miejscowych instytucji. Od wielu lat wspiera festyny w Łomnicy, służace również utzrymaniu polskich tradycji ludowych, społeczności zamieszkującej Dolny Śląsk od 1945r. Dodatkowo wraz z Fundacją Dominium Łomnica podjęło wielki i wieloletni projekt ratunku i odbudowy Domu Modlitwy z Rząśnika w Łomnicy.


VSK współpracuje z polskim Urzędem Ochrony Zabytków i wieloma muzealnymi instytucjami z Polski i Niemiec. Poprzez wydawany po polsku i niemiecku półrocznik  „Pozdrowienia z Łomnicy” członkowie VSK informowani są o działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma w Niemczech statut instytucji użyteczności publicznej. W ten sposób może wystawiać pokwitowania, służące odliczeniu od podatku dochodowego.

       

 


 OFERTY SPECJALNE

ola