W Pałacu Łomnica działa i współpracuje wiele osób oraz organizacji i instytucji. Jest to żywe, kreatywne miejsce, które stale daje impulsy, nie tylko dla dalszego rozwoju tego miejsca, ale i również dla dalszego rozwoju całego regionu.